Spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy

Spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy pożyczki finanse spłata kredytu

Co zrobić w sytuacji kiedy umiera osoba , która zaciągnęła kredyt w banku? Czy odpowiedzialnością za spłatę zobowiązania obarczona zostaje rodzina ? Niestety obowiązki majątkowe nie umierają wraz z kredytobiorcą. Konsekwencje finansowe ponoszą więc spadkobiercy.

Osoba, która za życia zaciągnęła kredyt i obciążona jest koniecznością spłaty zobowiązania przekazuje swój dług spadkobiercy w razie swojej śmierci. Spadkobierca ma dwa wyjścia: albo odrzuci spadek albo weźmie go z całościowym inwentarzem. Termin na złożenie każdego z powyższych oświadczeń to 6 miesięcy od dnia zgonu spadkodawcy lub od daty dowiedzenia się o tytule dziedziczenia. Zasadą jest, że spadkobierca odrzucający spadek traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, a wówczas wierzyciel poszukuje kolejnych spadkobierców, w myśl przepisów art. 931 – 936 kodeksu cywilnego. Spadkobiorca , który decyduje się na przyjęcie spadku zobowiązany jest do spłaty zadłużenia kredytobiorcy nie tylko z aktywów spadkowych ale także z własnego majątku, w przypadku kiedy wartość spadku jest niewystarczająca. Ten sam skutek wystąpi, jeśli spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku, a upłynie wspomniane 6 miesięcy. Spłata kredytu musi nastąpić zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Co jeżeli kredyt był ubezpieczony? W takiej sytuacji konsument powinien zgłosić się do banku i i złożyć pismo w sprawie pokrycia zaległości na umowie z ubezpieczenia z powodu śmierci kredytobiorcy. Do momentu uzyskania odpowiedzi powinien on spłacać normalnie kredyt.Oczywiście wszelkie dowody wpłat należy trzymać. Jeżeli prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie , konsument powinien złożyć w Banku pismo o zwrot wpłat których dokonał. Jeżeli Ubezpieczyciel odmówi spłaty może on ubiegać się o zwrot niewykorzystanego ubezpieczenia z powodu śmierci kredytobiorcy , które chociaż częściowo pokryje zadłużenie.

Leave a Reply


Komentarze
    Polecane